Leveren bebording regionaal

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 08 mei 2017

Betreft een raamovereenkomst voor het leveren van verkeersborden en straatnaamborden. De regio gemeentes Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben de wens om bij deze aanbesteding samen te gaan werken. Deze aanbesteding heeft als inhoud de levering (naar behoefte) van standaard bebordingsmateriaal. Het betreft hier standaard materiaal als RVV-borden, straatnaamborden, onderborden, beugels en flespalen. De bestelde materialen dienen op de betreffende gemeentewerf te worden afgeleverd door de leverancier. De duur van dit contract betreft een periode van 2 jaar vast met 2 maal een optionele verlenging van 1 jaar.

CPV codes:

  • Verkeersborden

Publicaties bij deze opdracht:

07 aug 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

24 mrt 2017

Aankondiging van een opdracht