Leerlingenvervoer Drechtsteden gemeenten en Molenwaard (kern Nieuw-Lekkerland)

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 08 apr 2015

Het doel van deze Europese aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één dienstverlener per perceel, die in opdracht van de gemeente(n) de zorg op zich neemt voor het vervoer van de leerlingen die door de gemeente(n) aan het betreffende perceel worden toegewezen.

CPV codes:

  • Personenvervoer zonder dienstregeling

Publicaties bij deze opdracht:

08 jul 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

24 feb 2015

Aankondiging van een opdracht