Landmeetkundige diensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 11 mei 2016

Onderstaande werkzaamheden worden per project in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgestemd, na overleggen van gedetailleerde specificatie (werkprotocollen) van de werkzaamheden: ? DTM’s (digitaal terrein model) ? BOB metingen ? Waterpassingen (primair en secundair) ? Deformatiemetingen ? Inwinnen en uitzetten van gegevens voor grondtransacties en grensuitzettingen ? Het verwerken van metingen ? Reconstrueren van kadastrale grenzen met kadastrale brondocumenten ? Dwars en Lengte profielen ? Hoeveelheidsberekeningen ? Karteren van DTM´s en BGT-inhoud uit luchtfoto´s Opdrachtnemer gaat met de gevraagde werkzaamheden projectmatig om en geeft bij de offerte aan wie of wat wordt ingezet.

CPV codes:

  • Landmeetkundige diensten

Publicaties bij deze opdracht:

24 jun 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

21 mrt 2016

Aankondiging van een opdracht