Kunstcollectieverzekering Dordtse Musea

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 21 aug 2019

De opdracht betreft de verzekering van de Kunstcollectie Dordts Museum. Huis van Gijn, Het Hof van Nederland en het Regionaal Archief Dordrecht, maken onderdeel uit van het Dordrechts Museum. De verzekering betreft eigen collectie alsmede bruikleen van derden, in hoofdzaak maar niet uitsluitend, bestaande uit schilderijen, werken op papier, beelden en een 19e eeuwse volledige woonhuisinventaris.

CPV codes:

  • Financiële en verzekeringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

26 sep 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

19 jun 2019

Aankondiging van een opdracht