Kleine woningaanpassingen 190149SDD

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 25 mrt 2020

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie, de gebruiksklare oplevering en het onderhoud van plafondliften.

CPV codes:

  • Wastafels
  • Medische hulpmiddelen
  • Inbouwkeukens

Publicaties bij deze opdracht:

30 jun 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

05 feb 2020

Aankondiging van een opdracht