Klantbegeleidingssyteem

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 04 jun 2014

In de 6 gemeenten die samen de Drechtsteden vormen en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is behoefte aan een nieuwe standaard voor een klant begeleidingssysteem (KBS). Het KBS dat als standaard in de Drechtsteden wordt gewenst, heeft diverse aspecten. Allereerst helpt het klanten om altijd en overal te weten waar ze moeten zijn. Ze kunnen via internet afspraken maken en wanneer ze bij de balies komen, zien ze direct waar ze moeten zijn en hoe lang het nog duurt voor ze aan de beurt zijn. Om dit te bereiken kunnen alle medewerkers van de gemeenten en SDD eenvoudig afspraken met klanten inplannen en, bij langskomende klanten, een bon uitprinten waarmee duidelijk is waar de klant moet zijn. Wanneer een medewerker aan de balie werkt, ziet hij of zij direct waarvoor de volgende klant komt en welke extra informatie er beschikbaar is. Ook ziet de medewerker of er in andere profielen nog wachtende klanten zijn, zodat ze direct kunnen inspringen bij oplopende wachttijden. Bij de balies is altijd duidelijk voor klanten wanneer zij worden opgeroepen en waar ze in de wachtrij staan. Dit is visueel en auditief zijn. Voor de organisatie helpt het KBS een efficiëntere bedrijfsvoering in te richten. Dit gebeurt onder meer door standaard bruikbare informatie te geven voor zowel de dagelijkse aansturing als de planning van mensen en middelen op de (middel)lange termijn. Rapportages zijn flexibel in te richten en te delen tussen gebruikers van het KBS.

CPV codes:

  • Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • Software en informatiesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

18 sep 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

18 apr 2014

Aankondiging van een opdracht