Klant-, zaak- en archiefsysteem

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 23 dec 2014

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is de regionale samenwerking van zes gemeenten. De zes gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn samen eigenaar van de GRD. De gemeenten bedienen samen een gebied met 267.000 inwoners. Een stedelijk gebied dat qua omvang in het lijstje met de grootste steden van Nederland op de vijfde plaats zou komen, tussen Utrecht en Eindhoven in. De GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op de beleidsterreinen Economie en Bereikbaarheid, Fysiek, Sociaal en Bestuurlijke ontwikkeling. De GRD zorgt voor efficiënte en effectieve uitvoering van taken op het terrein van sociale zaken, belastingheffing en –invordering, sociaal geografisch onderzoek, ingenieurstaken, bedrijfsvoering en facilitaire diensten. De aangeboden oplossing zal gebruikt worden door de GRD dochters voor aan hen gedelegeerde of gemandateerde taken en door de zes gemeenten voor taken die zij zelf uitvoeren. De organisaties binnen Drechtsteden willen met hun samenwerking de volgende doelstellingen bereiken: - Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening - De Drechtsteden willen hun dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen verbeteren en de administratieve lasten- en regeldruk verminderen. - Verminderen van de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten- De Drechtsteden denken dat ambtelijke samenwerking noodzakelijk is omdat ze als individuele organisatie te kwetsbaar zijn geworden. - Verhogen van de efficiëntie - Gedreven door de bezuinigingen vanuit de overheid en additionele taakstelling door de drie decentralisaties willen de Drechtsteden efficiënter werken en ervoor zorgen dat geld doelmatig wordt besteed. - Een aantrekkelijke werkgever zijn - De Drechtsteden begrijpen dat medewerkers de basis zijn voor de organisatie en dat zij daarom aantrekkelijk dienen te zijn voor de huidige alsook toekomstige werknemers.

CPV codes:

  • Archiefsystemen
  • Software en informatiesystemen
  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit

Publicaties bij deze opdracht:

24 nov 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 okt 2014

Aankondiging van een opdracht