IT trainingen voor Servicecentrum Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Het Servicecentrum Drechtsteden verwacht komend jaar een aantal opleidingen/trainingen af te gaan nemen ten behoeve van ICT. Dit betreft opleidingen voor beheerders, architecten, projectmanagers etc. en hebben betrekking op de volgende systemen/onderwerpen: - Cisco - Citrix - Microsoft - VMware - Prince 2 - ITIL - Management vaardigheden - Blue Coat - Juniper - Red Hat - Oracle - Sun

CPV codes:

  • Opleidingsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

06 okt 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht