Integraal onderhoudsbestek Sterrenburg

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 09 okt 2017

De Europese Aanbesteding heeft als doel om een gespecialiseerde leverancier te contracteren voor het groenonderhoud en de onkruidbestrijding van de wijk Sterrenburg in de gemeente Dordrecht.   De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Er wordt een overkomst met één leverancier afgesloten, waarbij de geselecteerde leverancier voldoet aan uniforme voorwaarden van kwaliteit, expertise en kwaliteitsborging. Opdrachtgever acht het van groot belang dat de geselecteerde leverancier een duidelijke toegevoegde waarde leveren op het gebied van duurzaamheid, social return on investment, een schoon straatbeeld m.b.t. onkruidbestrijding en zwerfvuil en het stimuleren en faciliteren van bewonersparticipatie en -initiatieven.

CPV codes:

  • Diensten voor het wieden van onkruid
  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

25 aug 2017

Aankondiging van een opdracht