Integraal onderhoudsbestek Binnenstad

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 26 okt 2015

Het betreft het groenonderhoud en de onkruidbestrijding op verharding van de Binnenstad voor de periode 2016 tot en met 2019. Deze werkzaamheden zijn samengevoegd in één onderhoudsbestek omdat de werkzaamheden raakvlakken met elkaar hebben, het zogenaamde van ‘gevel tot gevel’ principe. De aanbestedende dienst heeft met dit bestek gekozen voor aansturing op beeld en deels frequentie op wijkniveau met één aanspreekpunt.

CPV codes:

  • Tuinbouwdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

18 dec 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

25 sep 2015

Aankondiging van een opdracht