Integraal Beheer Openbare Ruimte - IBOR

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 16 nov 2016

Het werk betreft het integraal onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Globale omschrijving van de werkzaamheden: - Het onderhouden van beplanting; - Het onderhouden van gazons; - Het bestrijden van onkruid in plantvakken en gazons; - Zwerfvuilbeheersing beplanting, gazons, beplantingsvakken en verharding; - Natuurlijk vuilbeheersing beplanting, gazons en plantvakken; - Onderhoud speeltoestellen. - Calamiteitendienst; - Het maaien van watergangen; - Het bestrijden van onkruid op verharding; - Het onderhoud aan bermen; - Het onderhoud aan bomen.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden

Publicaties bij deze opdracht:

12 jan 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 nov 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

29 sep 2016

Aankondiging van een opdracht