Inrichting Waalbos fase 2

Aanbestedende dienst: Gemeente Zwijndrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 24 sep 2015

Het uit te voeren werk is gelegen nabij Rijsoord in de gemeentes Ridderkerk en Zwijndrecht, tussen de Waalweg en Langeweg, één en ander als aangegeven op de bestekstekeningen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. het verrichten van rooi-, sloop- en opbreekwerkzaamheden; b. het verrichten van grondwerk; c. het aanbrengen van (half)verhardingen; d. het aanbrengen van asfaltverhardingen; e. het aanbrengen van duikers; f. het aanbrengen van waterbouwkundige constructies ; g. het aanbrengen van groenvoorzieningen; h. het aanbrengen van terreinmeubilair; i. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden; j. het verrichten van bijbehorende werkzaamheden; k. verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

CPV codes:

  • Beplanten en onderhouden van groengebieden
  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

06 nov 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 sep 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

28 aug 2015

Aankondiging van een opdracht