Inkoop Wmo Begeleiding 2017

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Let op: dit betreft een vrijwillige publicatie vooraf van een 2b dienst (huidige richtlijn), uit de categorie Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening van de nieuwe richtlijn. Met inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn dienen inkopen in deze categorie met een waarde boven € 750.000 aangekondigd te worden. Opdrachtgever kiest ervoor om vooruitlopend op inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn de opdracht voor inkoop Wmo Begeleiding 2017 (Dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Individuele Begeleiding) vrijwillig aan te kondigen. Inkoop zal geschieden door een bestuurlijke aanbesteding, welke op korte termijn gaat starten (deze aankondiging betreft dus geen uitnodiging tot deelname). Gunning zal naar verwachting plaatsvinden in Q3 2016, in tegenstelling tot wat in deze aankondiging staat. TenderNed biedt helaas geen mogelijkheden om dit aan te kondigen zonder een gunningsdatum in te voeren. De genoemde gunningsdatum dient u daarom buiten beschouwing te laten. Informatie over de procedure/ het proces is te vinden op: https://www.sddrechtsteden.nl/actueel/overeenkomsten-inkoop-wmo-2015

CPV codes:

  • Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Publicaties bij deze opdracht:

15 feb 2016

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf