Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 22 mei 2018

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de inkoop van het aanbod in 6 percelen aan te besteden. De aanbestedende dienst is voornemens ieder afzonderlijk perceel aan maximaal 1 inschrijver te gunnen. De inschrijver is vrij om zich voor één of meerdere percelen in te schrijven.

CPV codes:

  • Geven van taalcursussen

Publicaties bij deze opdracht:

08 aug 2018

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten

05 apr 2018

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten