Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 24 mrt 2017

Voor deze aanbesteding wordt een meervoudige onderhandse procedure gevolgd conform de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad, bijlage XIV artikel 74 Sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 74, waarvan de procedure verder vormvrij is. De meervoudige onderhandse procedure zal in één (1) fase verlopen. Hiervoor zullen per perceel van de in totaal vijf (5) percelen, partijen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. In totaal worden maximaal 3 partijen per perceel uitgenodigd, waarvan er 2 direct door de aanbestedende dienst zullen worden uitgenodigd en er maximaal 1 geschikte kandidaat inschrijver zal worden toegevoegd die zich via deze vooraankondiging als kandidaat inschrijver aanmeld. In het document Procedure en wijze van aanmelding als kandidaat inschrijver staat beschreven op welke wijze u zich kunt aanmelden als kandidaat inschrijver en welke informatie u daarvoor dient toe zenden.

CPV codes:

  • Geven van taalcursussen

Publicaties bij deze opdracht:

10 feb 2017

Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten