Inhuur Projectleider eenduidige werkgeversaanpak (2B dienst).

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee

Projectleider tbv ontwikkeling eenduidelige werkgeversaanpak

CPV codes:

  • Plaatsing van personeel

Publicaties bij deze opdracht:

24 apr 2013

Aankondiging van een gegunde opdracht