Inhuur flexibele arbeid

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 aug 2016

De deelnemende partijen aan deze aanbesteding zijn alle werkgevers die eigenaar zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarnaast de werkgevers die diensten afnemen bij het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Zij hebben het SCD opdracht gegeven een gezamenlijke aanbesteding voor te bereiden en uit te voeren voor het inkopen van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Service Organisatie Jeugd.

CPV codes:

  • Recruteringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

04 jan 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

29 aug 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

21 jul 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

11 jul 2016

Aankondiging van een opdracht

05 jul 2016

Vooraankondiging