Inhuur cultureel en artistiek leider

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Inhuur cultureel intendant en artistiek leider

CPV codes:

  • Artistieke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

06 jan 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht