Inhuur Ambulancepersoneel

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 10 okt 2016

De Aanbestedende dienst wenst een Raamovereenkomst te sluiten met vijf (5) Leveranciers/ Dienstverleners. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van levering zeker te stellen.

CPV codes:

  • Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Publicaties bij deze opdracht:

16 dec 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 okt 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

29 aug 2016

Aankondiging van een opdracht