Herinrichting Zuidwesthoek Boven Hardinxveld

Aanbestedende dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 27 mrt 2017

Herinrichting en vervanging riolering Zuidwesthoek, Boven Hardinxveld

CPV codes:

  • Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

25 jun 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

23 mrt 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

23 feb 2017

Aankondiging van een opdracht