Grondverkoop Stadswerven Energieplein Vlek J Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 18 jun 2018

Betreft grondverkoop en ontwikkeling van de locatie Stadswerven Energieplein Vlek J.

CPV codes:

  • Bouwen van woningen

Publicaties bij deze opdracht:

13 sep 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 mei 2018

Aankondiging van een opdracht