Gronduitgifte Land van Matena

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 04 dec 2017

De gemeente Papendrecht heeft het voornemen de locatie Land van Matena door middel van een aanbestedingsprocedure te verkopen ten behoeve voor de ontwikkeling van woningbouw. Middels deze Europese, niet openbare aanbestedingsprocedure beoogt de gemeente de meest geschikte partij hiervoor te selecteren.

CPV codes:

  • Bouwen van woningen

Publicaties bij deze opdracht:

06 jun 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

02 nov 2017

Aankondiging van een opdracht