Glasbewassing

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 21 mrt 2016

De aanbesteding is een Europese openbare aanbesteding voor glasbewassing t.b.v. de SCD panden. Onder glasbewassing wordt verstaan: • Het streeploos reinigen van gevelglas binnen. • Het streeploos reinigen van gevelglas buiten. • Onder reinigen van glas valt ook de directe omlijsting van het glas en de kozijnen, borstwering en dorpel, met gebruikmaking van de juiste methodiek en juiste reinigingsmiddel. Onder directe omlijsting wordt verstaan het gehele raamwerk waarin ramen en deuren met glas zijn gevat. Separaat aangebrachte vensterbanken maken hier ook deel van uit. Gehecht vuil zoals stopverf, verf, plakband, stickers etc., dient tevens verwijderd te worden. • Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ten behoeve van het uitvoeren van de glasbewassing conform de geldende (ARBO)regelgeving. • Het nauw samenwerken en communiceren met de gecontracteerde schoonmaakdienstverlener. • Het verwijderen van sporen en vervuiling ontstaan tijden de uitvoering van glasbewassing in de omgeving (binnen en buiten) waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

CPV codes:

  • Wassen van ramen

Publicaties bij deze opdracht:

16 aug 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 feb 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

01 feb 2016

Aankondiging van een opdracht