Geluidsscherm A15 Sliedrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 mrt 2016

De gemeente Sliedrecht en Bouwfonds Property Development (BPD Ontwikkeling BV) ontwikkelen samen de woonwijk Baanhoek-West. De woonwijk wordt afgeschermd door een geluidwerend scherm geplaatst langs de A15. Het scherm sluit aan op het bestaande geluidsscherm en het grondlichaam van het spoorviaduct over de A15. In het midden van het scherm is de afslag tot Baanhoek-West en Sliedrecht geplaatst (afslag 24, Sliedrecht-West vanaf zijde Rotterdam). Gemeente Sliedrecht is met de nader te publiceren offerteaanvraag voornemens het geluidsscherm middels een D&C uitvraag (UAV-GC2005) openbaar aan te besteden op basis van een referentieontwerp opgesteld door ipv Delft. De vormgeving zoals vastgelegd in het referentieontwerp is bindend. Ook zijn er diverse bindende uitgangspunten verzameld en beschreven in deze offerteaanvraag met bijlagen, waaraan de uitwerking moet voldoen. De opdrachtnemer dient op basis van de nader te publiceren offerteaanvraag het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp uit te werken, de benodigde vergunningen, en toestemmingen te verkrijgen en het geluidsscherm te realiseren met alle benodigde bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Geluidswallen

Publicaties bij deze opdracht:

03 mrt 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

24 feb 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

27 jan 2016

Aankondiging van een opdracht

20 jan 2016

Vooraankondiging