Geldgaring Gemeentelijke faciliteiten

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 09 okt 2014

De aanbesteding heeft betrekking op leveren van diensten van geldgaring met betrekking tot: • betaald parkeren in de gemeente Dordrecht op straat en in de parkeergarages; • betaald parkeren in de gemeente Papendrecht in de parkeergarages; • waardetransport voor onder andere musea. De opdracht omvat het legen van voorzieningen voor betaald parkeren en het afhandelen van de ingezamelde geldstromen (zogenaamd chartaal geld, munten en bankbiljetten). Onderdeel van deze afhandeling zijn wisselen van cassettes, kokers en/of hoppers, transport, ledigen, tellen en storten. Ook zal voor een aantal locaties in de gemeente Dordrecht waardetransport op opdracht worden georganiseerd. De gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht zijn voor bovengenoemde werkzaamheden op zoek naar een partner die, naast de juiste vergunningen, beschikt over een goede serviceorganisatie met hooggekwalificeerd personeel en aantoonbare ervaring heeft met soortgelijke projecten.

CPV codes:

  • Wegvervoersdiensten
  • Diensten voor parkeerruimte

Publicaties bij deze opdracht:

23 feb 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

08 okt 2014

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

25 aug 2014

Aankondiging van een opdracht