Exploitatie Zwembad De Lockhorst

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 30 aug 2018

De gemeente Sliedrecht beschikt over De Lockhorst, een samengestelde accommodatie waar een sporthal, een zwembad, een horecagelegenheid/brasserie, een zalencentrum en een verenigingsruimte voor zwemvereniging DWF in ondergebracht zijn. De exploitatie van het totale complex loopt af per 1 januari 2019, en de gemeente wil per deze datum een nieuwe exploitant voor het zwembad hebben gecontracteerd. De gemeente heeft de wens dat de exploitatie van het zwembad op een creatieve, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze plaats vindt, waarbij de exploitatielasten verlaagd worden. Vanaf 2019 zal in de exploitatie, in tegenstelling tot de huidige situatie, het zalencentrum, de horeca en de verenigingsruimte van DWF niet zijn opgenomen. De gemeente zal deze onderdelen rechtstreeks aan de huidige uitbaters/huurders verhuren. Het openstellen van de Sporthal en het onderhoud van de entree is onderdeel van de onderhavige opdracht.

CPV codes:

  • Exploitatie van sportaccommodatie

Publicaties bij deze opdracht:

04 jun 2019

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

01 jun 2018

Aankondiging van een concessieovereenkomst