Europese niet-openbare aanbesteding ten behoeve van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 14 sep 2017

Het doel van deze niet-openbare Europese aanbesteding is het op transparante wijze sluiten van een of meer brandverzekeringsovereenkomsten tussen Aanbestedende dienst, in hoedanigheid van gemeente in de ruimste zin van het woord, en verzekeraar(s) (al dan niet vertegenwoordigd door een gevolmachtigd agent of een assuradeur), eventueel in co-assurantie. De aanbesteding is onderverdeeld in zes percelen: • perceel 1: Gemeente Alblasserdam; • perceel 2: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; • perceel 3: Gemeente Dordrecht; • perceel 4: Gemeente Papendrecht; • perceel 5: Gemeente Sliedrecht; • perceel 6: Gemeente Zwijndrecht. Raetsheren van Orden B.V. treedt bij de uitvoering van de overeenkomst(en) op als bemiddelende makelaar en maakt als zodanig de polis op, verwerkt de mutaties, incasseert de premies en behandelt de schaden volgens overeengekomen van toepassing zijnde voorwaarden zoals opgenomen in het programma van eisen.

CPV codes:

  • Brandverzekeringen

Publicaties bij deze opdracht:

01 mrt 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

28 jul 2017

Aankondiging van een opdracht