Europese aanbesteding Storage

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 17 sep 2013

Onderhavige opdracht betreft het leveren, implementeren van storage, het migreren van de data en het leveren van support.De storage betreft zowel fysieke dataopslagcapaciteit, backup, systeemprogrammatuur als netwerkcomponenten t.b.v. storage in het datacenter. Daarnaast maakt het leveren van support ook deel uit van de beoogde overeenkomst.

CPV codes:

  • Software en informatiesystemen
  • Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
  • Computerapparatuur

Publicaties bij deze opdracht:

31 jul 2013

Aankondiging van een opdracht