Engineering & Construct Noordelijke Insteekhaven

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 18 mrt 2019

Het werk bestaat uit het, middels een UAV-gc contract, engineeren en realiseren van het dempen van de Noordelijke insteekhaven aan de Beneden Merwede inclusief oeverconstructie, riolering en bouwrijp maken Stadswerven deelgebieden C-west en D.

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

21 aug 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 feb 2019

Aankondiging van een opdracht