Energieplein fase 2 E&C Oeverconstructie te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 25 mei 2017

Zie leidraad.

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

24 mei 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

11 mei 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

02 mei 2017

Aankondiging van een opdracht