Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: nee
Sluitingsdatum: 31 aug 2021

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In deze Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende Inhuurkwalificaties: -Vergunningverlening milieu -Vergunningverlening bouw -Vergunningverlening en toezicht bodem -Vergunningverlening APV -Toezicht milieu en groen -Toezicht bouw -Juridisch -Advisering lucht, geluid en externe veiligheid -Advisering bodemFinanciën Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen: -Registratie op Negometrix; -aanmelden DAS OZHZ; -beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen. Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

CPV codes:

  • Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling
  • Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
  • Milieutoezicht voor bouwwerkzaamheden
  • Toezicht op bouwwerkzaamheden
  • Diensten voor toezicht of controle van oppervlaktewatervervuiling
  • Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
  • Milieuzorgdiensten
  • Diensten in verband met opsporing, toezicht en verwijdering van vervuilende stoffen

Publicaties bij deze opdracht:

16 nov 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

19 sep 2017

Aankondiging van een opdracht