Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies

Aanbestedende dienst: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 31 aug 2021

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In deze Leidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende Inhuurkwalificaties: -Vergunningverlening milieu -Vergunningverlening bouw -Vergunningverlening en toezicht bodem -Vergunningverlening APV -Toezicht milieu en groen -Toezicht bouw -Juridisch -Advisering lucht, geluid en externe veiligheid -Advisering bodemFinanciën Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen: -Registratie op Negometrix; -aanmelden DAS OZHZ; -beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen. Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.

CPV codes:

  • Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling
  • Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
  • Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
  • Milieuzorgdiensten
  • Milieutoezicht voor bouwwerkzaamheden
  • Diensten in verband met opsporing, toezicht en verwijdering van vervuilende stoffen
  • Toezicht op bouwwerkzaamheden
  • Diensten voor toezicht of controle van oppervlaktewatervervuiling

Publicaties bij deze opdracht:

06 feb 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

16 nov 2017

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

19 sep 2017

Aankondiging van een opdracht