Drechtsteden, Levering Aardgas 2017-2019 met optiejaar 2020 aan gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 06 nov 2016

De opdrachtgever(s) van deze aanbestedingsprocedure zijn de gemeenten Drechtsteden (gemeenten Alblasserdam (aansluitnr. 151720132), Dordrecht (aansluitnr. 111720547), Hardinxveld-Giessendam (aansluitnr. XXX), Hendrik-Ido-Ambacht (aansluitnr. 361720172), Papendrecht (aansluitnr. 47677148), Sliedrecht (aansluitnr. 441717790) en Zwijndrecht (aansluitnr. 31678251)), hierna te noemen (Collectief) Drechtsteden of Aanbestedende dienst(en), vertegenwoordigd door Hellemans Consultancy B.V.. Drechtsteden is voornemens de levering van aardgas voor de periode van 1 januari 2017; 6:00 uur tot 1 januari 2020; 6:00 uur met een optiejaar voor 2020 voor alle aansluitingen aan te besteden. De gemeenten hebben een verschillende startdatum van levering. De levering van aardgas aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam start per 01-01-2018. De levering van aardgas aan de overige gemeenten binnen Drechtsteden start per 01-01-2017. De einddatum van levering is voor alle gemeenten gelijk.

CPV codes:

  • Aardgas

Publicaties bij deze opdracht:

13 jan 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

22 sep 2016

Aankondiging van een opdracht