Dordtpas

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 apr 2019

De introductie van een Dordtpas is een breed geuite wens vanuit de Dordtse samenleving en politiek. Met de Dordtpas kan men gratis of met flinke korting gebruik maken van verschillende interessante en sportieve voorzieningen die stad en regio te bieden hebben. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de Dordtpas er voor iedereen moet zijn en niet alleen voor minima. De Dordtpas moet per 1 januari 2020 operationeel zijn. De Europese Aanbesteding heeft als doel om een gespecialiseerde leverancier te contracteren voor de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de Dordtpas, inclusief een marketingcampagne, conform de eisen omschreven in deze leidraad en bijbehorende bijlagen.

CPV codes:

  • Reclame- en marketingdiensten
  • Software en informatiesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

13 aug 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

14 mrt 2019

Aankondiging van een opdracht