Digitale Informatie- en Reclameborden

Aanbestedende dienst: Gemeente Sliedrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 24 nov 2015

Het doel van de aanbestedingsprocedure is het selecteren van een exploitant die in staat is om Digi-tale Informatie- en Reclameborden te plaatsen en te exploiteren op de vooraf vastgestelde locaties. De Digitale Informatie- en Reclameborden worden geplaatst op grond die in eigendom is van de gemeente. De Digitale Informatie- en Reclameborden hebben als primaire doel om namens de gemeente activiteiten en evenementen aan te kondigen. In het college uitvoeringsprogramma staat hierover vermeld: “De plaatsen waar het verkeer Sliedrecht binnen komt, moeten het visitekaartje van het dorp zijn en laten zien wat Sliedrecht haar inwoners en bezoekers van buiten te bieden heeft”. De openbare aanbesteding resulteert (met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 3.16) in een Concessieovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en de exploitant voor het (laten) plaatsen, onderhouden en commercieel exploiteren van Digitale Informatie- en Reclameborden op de aange-wezen locaties.

CPV codes:

  • Reclame- en marketingdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

21 dec 2015

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

28 okt 2015

Aankondiging van een opdracht