Deurautomaten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 31 jul 2019

De Europese, openbare aanbesteding betreft een Raamovereenkomst voor de levering, de installatie, de gebruiksklare oplevering en het onderhoud van deurautomaten.

CPV codes:

  • Medische hulpmiddelen

Publicaties bij deze opdracht:

22 jan 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

26 jun 2019

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

20 jun 2019

Aankondiging van een opdracht