Design & Construct Prins Clausbrug Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 17 mrt 2017

Design & Construct van de Prins Clausbrug. De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkellocatie Stadswerven Noord en het achterliggende woonwerkgebied De Staart te verbinden met de historische binnenstad middels een brug over het Wantij teneinde de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide zijden te verbeteren. Het betreft hier een Design & Construct opdracht met een bindend referentieontwerp van René van Zuuk Architekten B.V. De opdracht zal middels een Europese Niet-openbare procedure in de markt worden gezet. Na de Selectiefase blijven maximaal 5 partijen over om een inschrijving in te dienen.

CPV codes:

  • Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Publicaties bij deze opdracht:

26 apr 2018

Aankondiging van een gegunde opdracht

10 feb 2017

Aankondiging van een opdracht