Cyclisch onderhoud bomen Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeente Alblasserdam
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen b. Verwijderen bomen c. Verwijderen stobben d. Inhuur werknemers en materieel e. Inclusief alle benodigde digitale registratie

CPV codes:

  • Snoeien van bomen en heggen

Publicaties bij deze opdracht:

11 dec 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht