Consolidatie GEO-informatievoorziening Drechtsteden

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 19 sep 2016

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft namens de Drechtsteden besloten om de verschillende Geo-informatievoorzieningen naar één Geo-informatievoorziening voor de Drechtsteden te brengen. Hierbij heeft het sterk de voorkeur dat er één implementatie plaatsvindt van één omgeving waarbinnen de verschillende gemeenten zijn te onderscheiden en ieder voor zich hun geo-werkzaamheden kunnen uitvoeren. De beoogde Opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden van expertise, dienstverlening, kwaliteitsborging en contractvoorwaarden zoals in de aanbestedingsdocumenten is omschreven. Aard en omvang van het eisen- en wensenpakket ten aanzien van de opdracht zijn opgenomen in de offerteaanvraag incl. bijlagen.  

CPV codes:

  • Databasesystemen

Publicaties bij deze opdracht:

15 sep 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

08 aug 2016

Aankondiging van een opdracht