Concessie voor Diensten- Horeca-exploitatie sportcentrum Papendrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Papendrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 10 apr 2014

Deze aanbesteding handelt over de 1e fase van de openbare aanbesteding met voorselectie van de uitgifte van een concessie voor diensten met betrekking tot de exploitatie van de horecagelegenheid van het nieuwe sportcentrum in Papendrecht. Deze 1e fase betreft het selecteren van de maximaal 5 meest geschikte kandidaten uit de geïnteresseerde ondernemers op basis van de aanmeldingen en aan de hand van selectiecriteria.

CPV codes:

  • Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

Publicaties bij deze opdracht:

02 jul 2014

Aankondiging van een gegunde opdracht

26 feb 2014

Aankondiging van een opdracht