Collectieve Zorgverzekering Minima

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 13 jun 2018

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen (minima) de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. De onderhavige Concessie heeft samengevat betrekking op de collectieve zorgverzekering voor minima in de Drechtsteden. De Aanbestedende Dienst beoogt derhalve met deze opdracht tot de volgende doelstellingen te bereiken: - Het gericht compenseren van zorgkosten van inwoners van de Drechtsteden met een laag inkomen en hoge zorgkosten; - Het verbeteren van de gezondheids- en verzekeringspositie van kwetsbare burgers en het waar mogelijk verminderen van schuldenproblematiek; - Kwalitatief goede verzekering te verkrijgen tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding; - Tevreden eindgebruikers van de collectieve zorgverzekering voor minima in de Drechtsteden

CPV codes:

  • Ziektekostenverzekeringen

Publicaties bij deze opdracht:

04 jun 2019

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

18 apr 2018

Aankondiging van een concessieovereenkomst