CEK Drechtnet

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 16 dec 2014

Drechtsteden wenst een overeenkomst af te sluiten met één leverancier die in staat is tot het leveren van middelen (hardware en software), advies en ontwerp, implementatie (i.o.m. beheerders Drechtsteden) en het leveren van beheer en onderhoud met betrekking tot het CEK (Centraal Extern Koppelvlak) Drechtnet. Dit is noodzakelijk omdat de huidige overeenkomst met de leverancier voor het leveren van middelen en diensten ten behoeve van het CEK Drechtnet afloopt per 1 januari 2015, Drechtsteden voert zelfstandig het beheer en onderhoud van het Drechtnet uit. De opdracht omvat m.b.t. het Centraal Extern Koppelvlak (CEK) de volgende punten: • Levering middelen: Hardware en software ten behoeve van het CEK Drechtnet. • Dienstverlening: implementatie, leveren van Onderhoud en ondersteuning Beheer ten gunste van het CEK Drechtnet. o Advies: ontwikkeling in de markt, roadmaps, sparring partner bij vragen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. o Ontwerp: ontwerp van de aangeboden oplossing op basis van hetgeen in het Programma van Eisen is omschreven (zie bijlage 6). o Implementatie: op projectbasis invulling geven aan het ontwerp en de uitrol daarvan. o Onderhoud en Beheer: Onderhoud op middelen (updates, upgrades, bugfixes), vervanging bij defecten en beheerondersteuning aan de beheerafdeling van het SCD van op basis van SLA. o Monitoring: Monitoring op basis van het gestelde in het geen in het Programma van Eisen is omschreven (zie bijlage 6). o Training beheerders.

CPV codes:

  • Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
  • Netwerkinfrastructuur
  • Netwerksoftware
  • Beveiligingssoftware

Publicaties bij deze opdracht:

24 nov 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

04 nov 2014

Aankondiging van een opdracht