Camerahandhaving door kentekenregistratie

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 21 nov 2019

De globale omvang van het handhavingssysteem behelst: - De levering, implementatie en gebruiksklare oplevering van een Saas-applicatie voor camerahandhaving op basis van kentekenherkenning. - Het opleiden van BOA's. - Het verzorgen van het technisch beheer en onderhoud en doorvoeren van alle softwarematige updates en upgrades van het geleverde systeem. - Het bieden van een continuïteitsgarantie voor minimaal 10 jaar op het voortdurend conform de gestelde eisen (in het PvE) kunnen functioneren van het geleverde systeem. - Het leveren en plaatsen van hardware.

CPV codes:

  • Reparatie- en onderhoudsdiensten
  • IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • Installatie van hardware
  • Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Publicaties bij deze opdracht:

21 feb 2020

Aankondiging van een gegunde opdracht

11 okt 2019

Aankondiging van een opdracht