Brokerdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 29 aug 2016

De deelnemende partijen aan deze aanbesteding zijn alle werkgevers die eigenaar zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarnaast de werkgevers die diensten afnemen bij het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Zij hebben het SCD opdracht gegeven een gezamenlijke aanbesteding voor te bereiden en uit te voeren voor het inkopen van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Service Organisatie Jeugd. De Aanbestedende diensten zijn op zoek een naar een Broker, die erin gespecialiseerd is vast personeel of externe specialisten, bijvoorbeeld ZZP'ers, of werknemers in dienst van derden als een adviesbureau of universiteit, te werven, voor te selecteren en in te zetten bij de Aanbestedende diensten, inclusief het afhandelen van de administratieve processen en het overnemen van de risico’s. De Aanbestedende diensten wensen dus uitdrukkelijk geen specifiek adviesbureau te contracteren, die hoofdzakelijk eigen werknemers ter beschikking kan stellen op een specifiek vakgebied. Daarentegen hebben zij een partij voor ogen die de gehele markt van potentieel aan te bieden Kandidaten kan bestrijken. De Broker is ervoor verantwoordelijk dat hoogwaardige, passende kandidaten worden geworven (tenzij de Aanbestedende diensten dit zelf hebben gedaan), voorgeselecteerd en aangeboden bij de Aanbestedende diensten. Ook dient de Broker ervoor te zorgen dat de Aanbestedende diensten gevrijwaard blijven van financiële en juridische risico’s die verband houden met de inzet van Kandidaten bij de Aanbestedende diensten. Dergelijke risico’s kunnen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend betreffen de naleving rond geheimhouding, overdracht intellectuele eigendom, fiscale risico’s, risico’s rond faillissementen en continuïteit en de wet DBA. Het accent voor de selectie ligt op het vermogen van de te contracteren partij om uit de markt de beste Kandidaten aan te kunnen aanbieden. Een dergelijke partij vindt zijn toegevoegde waarde in het hanteren van doeltreffende wervingskanalen, het mogelijk beschikken over een marktplaats en het ontzorgen van de Opdrachtgevers in de administratieve afhandeling de inhuur. De aan te bieden medewerkers mogen ZZP'ers zijn, maar mogen ook medewerkers van ondernemingen zijn.

CPV codes:

  • Recruteringsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

04 jan 2017

Aankondiging van een gegunde opdracht

29 aug 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

11 jul 2016

Aankondiging van een opdracht

05 jul 2016

Vooraankondiging