Bouwteam Renovatie Kiltunnel Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 07 dec 2018

Het project Renovatie Kiltunnel omvat het in Bouwteamverband uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de gebouwen en het Schets Ontwerp (SO) met technische omschrijving (PvE) voor de infrastructuur (boven- en ondergronds), TTI en sloop tot een bestek. Na de Bouwteamfase bestaat de uitvoering van het project in hoofdlijnen uit: ? Het renoveren van de verkeerstunnel (‘van stootplaat tot stootplaat’). ? Renoveren van het dienstgebouw. ? Het vernieuwen van alle TTI (Tunneltechnische installaties). ? Het realiseren van een nieuw tolplein met meerstroken dan nu achter het bestaande tolplein. ? Het realiseren van een nieuw kantoor aan de noordzijde van de weg. ? Het continueren van de reeds in gang gezette vernieuwing van het tolsysteem. ? Het opwaarderen van het wegtracé. ? Het opwaarderen van de waterhuishouding in de omgeving van de tunnel.

CPV codes:

  • Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

03 sep 2019

Aankondiging van een gegunde opdracht

05 nov 2018

Aankondiging van een opdracht