Bouwrijp maken Prins Willem Alexanderkade te Dordrecht

Aanbestedende dienst: Gemeente Dordrecht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 23 okt 2013

Bouwrijp maken Prins Willem Alexanderkade te Dordrecht. Betreft het stabiliseren van een bestaande kade door het aanbrengen van ankerjukken met verankeringssystemen. Tevens dient het terrein achter de bestaande kade geconsolideerd te worden d.m.v. aanbrengen van verticale drainage en consolidatie (zand in ophoging).

CPV codes:

  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

25 sep 2013

Aankondiging van een opdracht