Bouw- en woonrijpmaken Bedrijventerrein Ambachtse Zoom

Aanbestedende dienst: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type opdracht: Werken
Gesloten: ja (sluitingsdatum bereikt)
Sluitingsdatum: 26 aug 2020

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - het verwijderen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten; - het verwijderen van kolken en kolkleidingen; - het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; - het zagen en verwijderen van asfaltverhardingen; - het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen; - het verwijderen van bebording en wegmeubilair; - het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; - het toepassen van bemaling; - het aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten; - het aanbrengen van kolken en kolkleidingen; - het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat; - het aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen; - het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen; - het uitvoeren van herstraat werkzaamheden; - het aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen; - het aanbrengen van bebording en wegmeubilair; - verkeersmaatregelen; - bijkomende werkzaamheden.

CPV codes:

  • Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Publicaties bij deze opdracht:

10 jul 2020

Aankondiging van een opdracht