Bevoorrading en logistiek medische disposables

Aanbestedende dienst: Dienst Gezondheid & Jeugd
Type opdracht: Leveringen
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 02 jun 2015

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAVZHZ) vraagt ten aanzien van de levering van medische disposable- en een beperkt aantal non disposable medische verbruiksartikelen en een groot deel van het logistiek proces, volledige ontzorging door opdrachtnemer. Vanuit het perspectief van de RAVZHZ bestaat het volledig ontzorgen uit het leveren van een kernassortiment disposable producten in mobiele magazijnkasten.

CPV codes:

  • Medische verbruiksartikelen

Publicaties bij deze opdracht:

08 jul 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht

22 apr 2015

Aankondiging van een opdracht