Beveiligingsdiensten

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)
Sluitingsdatum: 01 apr 2016

De beveiligingsopdracht bestaat uit een aantal onderdelen, te weten: 1. Openen en sluiten van panden 2. Receptie-invulling t.b.v. borgen orde, rust, gastvrijheid en veiligheid in de gebouwen 3. Alarmopvolging 4. Vervanging medewerkers receptie (regie) 5. Surveillance (regie) Aard en omvang van het takenpakket, en de eisen en wensen ten aanzien van invulling zijn opgenomen in het Programma van Eisen.

CPV codes:

  • Beveiligingsdiensten

Publicaties bij deze opdracht:

24 mei 2016

Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

01 feb 2016

Aankondiging van een opdracht