Bestuurlijke aanbesteding Individuele Begeleiding

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Maatwerkvoorziening Individuele Begeleiding

CPV codes:

  • Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

13 jan 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht