Bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen en Opvang

Aanbestedende dienst: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type opdracht: Diensten
Gesloten: ja (afgerond)

Persoonsgerichte ondersteuning Beschermd Wonen en Opvang

CPV codes:

  • Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

Publicaties bij deze opdracht:

19 okt 2015

Aankondiging van een gegunde opdracht